TT
Lộ Trình
Thời Gian
Xe 9 chỗ
Xe 19 chỗ
1
Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội
2 ngày
5,000,000
7,000,000
2
Hà Nội - Sầm Sơn; Sầm Sơn – Hà Nội
1 chiều hoặc 1 ngày
2,500,000
3,500,000
3
Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội
3 ngày
7,000,000
9,000,000
4
Hà Nội - Vân Đồn - Hà Nội (Cao tốc)
1 chiều
4,000,000
5,000,000
5
Hà Nội - Hạ Long  - Hà Nội (cao tốc 2 chiều )
1 ngày
3,000,000
4,500,000
6
Hà Nội - Hạ Long  - Hà Nội (cao tốc)
1 chiều
2,500,000
4,000,000
7
Hà Nội - Biển Trà Cổ - Móng Cái - Hà Nội
3 ngày
8,500,000
11,000,000
8
Hà Nội - Biển Đồng Châu - Thái Bình - Hà Nội
1 ngày
2,500,000
3,500,000
9
Hà Nội - Biển Hải Hậu - Nam Định - Hà Nội
2 ngày
4,500,000
6,500,000
10
Hà Nội - Biển Đồ Sơn - Hải Phòng - Hà Nội (cao tốc 2 chiều)
2 ngày
5,500,000
7,000,000
11
Hà Nội - Biển Quất Lâm - Nam Định - Hà Nội
1 ngày
2,500,000
4,000,000
12
Hà Nội - Biển Cát Bà - Hải Phòng - Hà Nội
3 ngày
7,500,000
10,000,000
13
Hà Nội – Phà Gót; Phà Gót – Hà Nội (cao tốc)
1 chiều
2,500,000
4,000,000
14
Hà Nội - Biển Cửa Lò - Nghệ An - Hà Nội
3 ngày
7,500,000
10,000,000
15
Hà Nội - Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh - Hà Nội
3 ngày
8,500,000
12,000,000
16
Hà Nội - Biển Xuân Thành - Hà Tĩnh - Hà Nội
3 ngày
8,500,000
12,000,000