top of page
TT
Hành Trình
Xe Limousine 9 chỗ (4-9 ghế massage)
Xe Limousine 15, 18 chỗ ( độ lại từ xe 29 chỗ)
Xe Solati Limousine 11 chỗ
1
3,600,000
6,500,000
5,000,000
2
5,000,000
7,000,000
5,500,000
3
7,800,000
9,000,000
8,000,000
4
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Chiều
9,000,000
13,500,000
9,800,000
5
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày
2,500,000
3,500,000
3,000,000
6
Hà Nội - Sapa- Hà Nội 2 Ngày
2,000,000
2,500,000
2,200,000
7
Hà Nội- Sapa- Hà Nội 3 Ngày
2,800,000
3,800,000
3,000,000
8
City Tour 1 Ngày (Theo Chương Trình)- 8 Tiếng
2,800,000
3,800,000
3,000,000
9
City Tour 1/2 Ngày (Theo Chương Trình)
2,800,000
3,800,000
3,000,000
10
Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày
2,800,000
3,800,000
3,000,000
11
Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội
3,200,000
4,300,000
3,500,000
12
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội
3,500,000
4,500,000
3,800,000
13
Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội
5,800,000
7,500,000
6,500,000
14
Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 Ngày
3,300,000
4,500,000
4,000,000
15
Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 Ngày
3,800,000
4,500,000
4,300,000
16
Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 Ngày
4,000,000
5,000,000
4,500,000
17
Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 Ngày
4,300,000
5,500,000
4,500,000
18
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 Ngày - Cao Tốc Khứ Hồi
7,500,000
9,000,000
7,800,000
19
Sân Bay – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Sân Bay
3,800,000
4,500,000
4,000,000
20
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 Ngày (Cao Tốc)
7,500,000
9,000,000
7,800,000
21
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày ( Cao Tốc)
7,500,000
9,000,000
7,800,000
22
Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 Ngày (Đi Đường Cao Tốc)
3,800,000
4,800,000
4,000,000
23
Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày (Đi Đường Cao Tốc)
7,500,000
9,000,000
8,000,000
24
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 Ngày
3,500,000
4,500,000
4,000,000
25
Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 Ngày
8,500,000
12,000,000
10,000,000
26
Hà Nội – Mai Châu 2 Ngày
7,000,000
9,000,000
8,000,000
27
Hà Nội – Lạng Sơn 1 Ngày
2,700,000
4,000,000
3,500,000
28
Hà Nội - Mộc Châu- Hà Nội 3 Ngày 2 Đêm
1,200,000
2,000,000
1,500,000
29
Mộc Châu 2 Ngày
1,200,000
2,000,000
1,500,000
30
Đi Sân Golf (50-100km)
1,800,000
2,500,000
2,000,000
31
Đón Sân Bay
7,800,000
9,500,000
8,500,000
32
Tiễn Sân Bay
9,000,000
12,500,000
10,500,000
33
Sân Bay 2 Chiều
10,500,000
14,000,000
13,000,000
34
Đón Ga / Tiễn Ga Hà Nội
8,500,000
11,000,000
9,500,000
35
Hà Nội - Mù Cang Chải Hà Nội 2 ngày
8,000,000
9,500,000
8,000,000
36
Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 3 ngày
4,500,000
5,500,000
5,000,000
37
Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 3 Ngày
11,500,000
14,500,000
12,500,000
38
Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 2 Ngày
9,500,000
12,500,000
11,000,000
39
Hà Nội - Bình Liêu ( Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày
3,200,000
4,500,000
4,000,000
bottom of page