TT
Hành Trình
Xe Limousine 9 chỗ (4-9 ghế massage)
Xe Limousine 15, 18 chỗ ( độ lại từ xe 29 chỗ)
Xe Solati Limousine 11 chỗ
1
Hạ Long 1 chiều ( cao tốc)
2,500,000
4,000,000
3,500,000
2
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Chiều
3,200,000
5,500,000
4,500,000
3
Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày
4,500,000
5,500,000
5,000,000
4
Hà Nội - Sapa- Hà Nội 2 Ngày
6,500,000
8,500,000
7,500,000
5
Hà Nội- Sapa- Hà Nội 3 Ngày
7,500,000
9,500,000
8,500,000
6
City Tour 1 Ngày (Theo Chương Trình)- 8 Tiếng
2,000,000
3,000,000
2,800,000
7
City Tour 1/2 Ngày (Theo Chương Trình)
1,800,000
2,600,000
2,300,000
8
Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày
2,300,000
2,800,000
2,500,000
9
Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội
2,300,000
2,800,000
2,500,000
10
Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội
2,500,000
3,000,000
2,800,000
11
Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội
2,500,000
3,000,000
2,800,000
12
Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 Ngày
2,500,000
3,500,000
2,800,000
13
Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 Ngày
2,800,000
3,500,000
3,000,000
14
Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 Ngày
4,500,000
5,500,000
5,000,000
15
Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 Ngày
2,500,000
3,500,000
3,000,000
16
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 Ngày - Cao Tốc Khứ Hồi
3,000,000
4,500,000
3,500,000
17
Sân Bay – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Sân Bay
3,000,000
4,500,000
3,500,000
18
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 Ngày (Cao Tốc)
3,000,000
4,500,000
4,000,000
19
Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày ( Cao Tốc)
5,500,000
7,000,000
6,000,000
20
Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 Ngày (Đi Đường Cao Tốc)
3,000,000
4,500,000
3,500,000
20
Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày
4,300,000
6,000,000
5,000,000
21
Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày (Đi Đường Cao Tốc)
5,500,000
7,000,000
6,000,000
22
Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 Ngày
5,500,000
7,000,000
6,000,000
23
Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 Ngày
2,800,000
3,500,000
3,000,000
24
Hà Nội – Mai Châu 2 Ngày
4,500,000
6,500,000
5,500,000
25
Hà Nội – Lạng Sơn 1 Ngày
2,500,000
3,500,000
3,000,000
26
Hà Nội - Mộc Châu- Hà Nội 3 Ngày 2 Đêm
7,000,000
9,500,000
8,000,000
27
Mộc Châu 2 Ngày
5,500,000
8,000,000
6,500,000
28
Đi Sân Golf (50-100km)
2,500,000
4,000,000
3,500,000
29
Đón Sân Bay
1,200,000
1,800,000
1,500,000
30
Tiễn Sân Bay
1,200,000
1,800,000
1,500,000
31
Sân Bay 2 Chiều
2,400,000
3,600,000
3,000,000
32
Đón Ga / Tiễn Ga Hà Nội
500,000
800,000
600,000
33
Hà Nội - Mù Cang Chải Hà Nội 2 ngày
6,500,000
8,500,000
7,500,000
34
Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 3 ngày
7,500,000
9,500,000
8,500,000
35
Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 3 Ngày
9,500,000
12,000,000
11,000,000
36
Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 2 Ngày
7,000,000
9,000,000
8,000,000
37
Hà Nội - Bình Liêu ( Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày
6,000,000
8,500,000
7,500,000
38
Hà Nội - Mù Cang Chải 1 Chiều Đưa / Đón/ 1 ngày
4,500,000
6,000,000
5,000,000
39
Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 3 Ngày
9,500,000
12,000,000
11,000,000
40
Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội 2 Ngày
7,000,000
9,000,000
8,000,000