top of page

Khoảng Cách Sử Dụng Xe Điện Giữa Các Tiểu Bang Đang Ngày Càng Lớn Hơn

Khoảng cách về sự áp dụng xe điện giữa các tiểu bang ngày càng lớn.


California là một trong những thị trường xe điện hàng đầu thế giới, nhưng nhiều tiểu bang khác lại thiếu hạ tầng sạc và sự áp dụng xe điện còn thấp.Theo dữ liệu mới từ J.D. Power, khoảng cách này đang gia tăng.


Báo cáo Tháng Tám của J.D. Power cho thấy sự áp dụng xe điện tăng lên so với năm trước, tăng một điểm trên thang đo đánh giá tỷ lệ sự áp dụng.


Trên toàn quốc, khoảng 21 trên 100 người mua đã chọn xe điện khi có sẵn một chiếc phù hợp về loại, giá cả và thương hiệu.


Điểm tỷ lệ sự áp dụng tăng ở các tiểu bang có sự áp dụng xe điện cao nhất như California, Washington, Hawaii, Oregon, Nevada, Maryland, Arizona, Colorado, Utah và Massachusetts.


Tuy nhiên, tại các tiểu bang có sự áp dụng xe điện thấp nhất, con số này thậm chí giảm đi so với năm 2022, bao gồm Michigan, Iowa, Kansas, Arkansas, Mississippi, Wyoming, Louisiana, South Dakota, West Virginia và North Dakota.


Nguyên nhân có thể là do có nhiều loại xe điện có sẵn trên thị trường, tạo sự đa dạng mà không có sự gia tăng tương ứng trong nhu cầu ở các tiểu bang ít thích hợp với xe điện, hoặc có thể do các yếu tố chính trị hoặc kinh tế.


Sự sẵn có của hạ tầng sạc cũng đã gây trở ngại, với một số lượng lớn hơn các bộ sạc công cộng tập trung ở một số tiểu bang.


Dự báo của J.D. Power cho thấy sự chênh lệch này có thể dẫn đến một thị trường ô tô đa dạng đáng kể vào năm 2035, với tỷ lệ sự áp dụng xe điện tại California dự kiến lên tới 94%, trong khi tại North Dakota chỉ dự đoán đạt 19%.


Tuy nhiên, việc dự đoán cụ thể về thị trường ô tô trong tương lai vẫn còn nhiều yếu tố không thể biết trước.

111 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page